+90(312) 622 45 49
info@yaylamarket.com
Takvim
Polatlı Tarihi
Polatlı İlçesinde insan yerleşiminin bilinen en eski tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Yassı höyük köyünde bulunan antik Gordion Şehrinde M.Ö.3000 yıllarında yerleşim olduğu bilinmektedir. Bölgede yaşayan belli başlı uygarlıklar sırasıyla, Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarıdır.

    Polatlı ilçe merkezinin bugünkü yerleşimi 1860 yılında Sivritepe mevki Menteşe Mahallesinde ve Zafer Mahallesinde oluşmuştur. Yerleşimin asıl gelişimi Ankara-İstanbul demiryolunun 1892 yılında buradan geçmesiyle gerçekleşmiştir.

    Kurtuluş Savaşının en önemli olaylarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı toprakları üzerinde meydana gelmiştir. Atatürk’ün Sakarya Meydan Savaşını yönettiği karargah Alagöz köyünde, attan düşerek yaralandığı yer İnler köyündedir. Bu savaşın önemli coğrafi mevkileri olan Duatepe, Beştepe ve Kartaltepede Polatlı sınırlarındadır.

       Polatlı 1 Ağustos 1926 tarihinde 877 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
Polatlı Coğrafyası

   Polatlı coğrafi konum olarak Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, 39 derece 35 dakika kuzey enlemi ile, 32 derece 08 dakika doğu boylamının kesiştiği noktada yer almaktadır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metre İlçenin toplam yüzölçümü 3789 km² dir.

    İlçe Ankara İl merkezinin batısında ve bu ile bağlı Beypazarı, Ayaş, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı ve Haymana İlçeleri, Konya iline bağlı Yunak ve Çeltik İlçeleri ile Eskişehir İline bağlı Günyüzü ve Mihallıççık İlçeleri ile çevrilidir.

    İlçe coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir. İlçe topraklarının %25 kadarı düzlük, geriye kalan bölümü ise dalgalıdır. İlçenin en yüksek noktası 1437 metredir. Polatlı yöresi jeolojik olarak genç tersiyer ve yaşlı çökellerin hakim olduğu bir yapıya sahiptir.
    Polatlı’nın batısından Sakarya Nehri geçmekte, doğudan gelen Ankara Çayı ve batıdan gelen Porsuk Çayı Polatlı’da Sakarya Nehri ile birleşmektedir.

    İlçede karasal iklim egemendir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı ortalama 361mm dir. En yüksek sıcaklık ortalaması 29.6 co (Temmuz ayı )ve en düşük sıcaklık ortalaması ise -3.6 c0 ( ocak ayı) dır.

    İlçe toprakları büyük ölçüde bozkırdır . Bitki örtüsü yok denilecek kadar zayıftır. Ormanlık alanların oranı %. 0,4, tarım alanlarının oranı %. 65, çayır - mera alanlarının oranı % .17 ve diğer alanların oranı %. 17.96 dır.

Polatlı Nüfusu

   İlçenin nüfus durumuna ilişkin bilgiler çizelge 1’de gösterilmiştir.

2000 yılı genel sayımı sonuçlarına göre İlçe merkez nüfusu 79.992, Temelli Beldesi nüfusu 9.424, köyler nüfusu 27.235 ve ilçe toplam nüfusu 116.651 dir.
Sayım sonuçlarına göre ilçe merkez nüfusunda düzenli bir artış, köyler nüfusunda ise önceki yıllarda azalış, son sayımda bir artış görülmektedir. İlçenin toplam nüfusunda son on yılda  % 15 civarında bir artış meydana gelmiştir.
Konunun genel bir analizi yapılmamış olmakla birlikte ilçede köyden şehir merkezine, buradan dadış merkezlere göç yaşanmaktadır. Şehir merkezi aynı zamanda dışarıdan göç almaktadır. Sonuçta şehir merkezinde ülke geneline göre yüksek sayılabilecek bir artış, köyler nüfusunda ülke genel eğilimine paralel bir azalış meydana gelmektedir.    İlçe merkezinde 24.387, Temellide 2.362, köylerde 7.182 ve ilçede toplam 33.931 hane bulunmaktadır. Buna göre bir haneye düşen ortalama nüfus 3.4 dür.
İlçe nüfusunun mesleklere göre dağılımını gösterir kesin rakamlar bulunmamakla birlikte, nüfusun yaklaşık  % 30’u tarımsal faaliyetlerle uğraşır, % 20' si öğrenci, % 15' i işçi -memur-emekli, % 15’i ticaret ve sanayi erbabı, geriye kalan kısmı yaşlı, çocuk, kadın ve işsizlerden oluşmuştur. Nüfusun % 49,85’i erkek, % 50,15’i kadındır.
İlçe nüfusu çeşitli dönemlerde ve çeşitli yörelerden bölgeye göç etmiş insanlardan oluşmaktadır. Etnik yapıda farklılıklar mevcuttur. İlçede Batı Trakya kökenli Türkler, Kafkasya kökenli Türkler, Karadeniz ve Doğu Anadolu kökenli Türkler bir arada yaşamaktadır. Halkın tümü Müslüman dır.
POLATLI İLÇESİ NÜFUS DURUMU
YERLEŞİMİN ADI : YER. H.SAY. YER. 1990 NÜF YER. 1997 NÜF YER. 2000 NÜF YILLIK NÜFUS DEĞİŞİM ORANI
MERKEZ 24.387 60.158 71.818 79.992 3.9
TEMELLİ 951 2.535 2.430 3.953 22.4
A.TOPRAKPINAR K. 92 387 323 393 8.3
AVDANLI KÖYÜ 34 174 146 124 -5.2
AVŞAR KÖYÜ 12 61 37 42 4.5
BABAYAKUP KÖYÜ 60 315 292 247 -5.3
BASRİ KÖYÜ 210 1.146 1.103 911 -5.4
BEYCEĞİZ KÖYÜ 76 294 306 210 -10.7
BEYLİKKÖPRÜ KÖYÜ 374 1.267 1.124 1.550 -3.1
BEŞKÖPRÜ KÖYÜ 48 268 196 223 4.4
ÇANAKÇI KÖYÜ 67 247 257 244 -1.2
ÇEKİDEKSİZ KÖYÜ 90 395 290 237 -6.2
ÇİMENCEĞİZ KÖYÜ 33 82 57 59 0.2
ESKİKARSAK KÖYÜ 54 261 169 168 -0.5
ESKİKÖSELER KÖYÜ 60 427 279 283 0.8
ESKİPOLATLI KÖYÜ 57 196 182 164 -2.9
GENÇALİ KÖYÜ 71 280 244 314 0.4
GEDİKLİ KÖYÜ 28 121 76 60 -7
GÜLPINAR KÖYÜ 70 293 205 238 5.5
GÜNDOĞAN KÖYÜ 29 164 132 126 -1.5
GÜMÜŞYAKA KÖYÜ 45 157 152 129 -5.4
GÜREŞ KÖYÜ 110 386 313 280 -3.6
HACITUĞRUL KÖYÜ 61 270 251 199 -7.3
HACIMUSA KÖYÜ 118 506 327 320 -1.3
HACIMUSLU KÖYÜ 41 254 209 219 1.4
HACIOSMANOĞLU K. 77 584 354 242 -10.2
HIDIRŞEYH KÖYÜ 31 161 156 188 1.4
ILICA KÖYÜ 97 402 300 315 1.4
İĞCİLER KÖYÜ 139 500 744 548 -8.7
İNLER KÖYÜ 88 534 470 413 -4.3
KABAK KÖYÜ 65 316 223 247 2.6
KARABENLİ KÖYÜ 42 216 197 208 1
KARAAHMET KÖYÜ 122 606 483 484 0
KARACAAHMET KÖYÜ 54 251 197 246 9.9
KARAHAMZALI KÖYÜ 232 947 918 884 -1.1
KARAİLYAS KÖYÜ 102 449 386 489 8.6
KARAKAYA KÖYÜ 31 129 93 69 -8.9
KARAKUYU KÖYÜ 45 178 100 63 -12.3
KARAPINAR KÖYÜ 89 399 431 383 -3.6
KARAYAVŞAN KÖYÜ 58 179 121 83 -10.7
KARGALI KÖYÜ 118 476 419 251 -11.7
KAYABAŞI KÖYÜ 76 308 209 136 -11.8
KIRANHARMANI K. 71 316 260 262 0.5
KIZILCAKIŞLA KÖYÜ 21 133 108 81 -8.6
KOCAHACILI KÖYÜ 72 552 216 214 -0.3
KUŞÇU KÖYÜ 95 403 418 365 -4.2
MACUN KÖYÜ 90 273 229 173 -8.8
MÜSLÜM KÖYÜ 111 573 390 364 -0.9
OĞUZLAR KÖYÜ > 57 149 70 107 19
OLUKPINAR KÖYÜ 25 197 215 154 -9.3
ÖMERLER KÖYÜ 112 690 636 707 -0.9
ÖRDEKGÖLÜ KÖYÜ 73 259 154 178 4.9
ÖZYURT KÖYÜ 182 642 490 504 3
POYRAZ KÖYÜ 107 449 456 425 -2.4
SABANCA KÖYÜ 28 44 53 67 8.8
SAKARYA KÖYÜ 56 185 151 86 -14.3
SARIHALİL KÖYÜ 57 230 177 182 0.5
SARIOBA KÖYÜ 272 831 874 1.048 0.5
SAZILAR KÖYÜ 142 499 371 501 -2
SİNANLI KÖYÜ 51 357 155 173 4
SİVRİ KÖYÜ 85 316 218 181 -5.9
ŞABANÖZÜ KÖYÜ 301 1.071 1.012 2.226 39.8
ŞEYHAHMETLİ KÖYÜ 121 923 271 336 36.2
ŞIHALİ KÖYÜ 47 285 227 215 -2
TAŞPINAR KÖYÜ 26 50 53 66 7.5
TATLIKUYU KÖYÜ 64 262 297 325 -9.4
TOYDEMİR KÖYÜ 37 168 115 98 -3.4
TÜFEKÇİOĞLU KÖYÜ 58 189 194 167 -4.9
TÜRKKARSAK KÖYÜ 77 321 225 214 -1.9
TÜRKTACİRİ KÖYÜ 139 620 378 342 -3.3
UZUNBEY KÖYÜ 316 1.048 1.016 1.996 39.8
ÜÇPINAR KÖYÜ 45 197 231 116 -16.8
YAĞCIOĞLU KÖYÜ 141 628 410 387 -5.3
YAĞMURBABA KÖYÜ 20 102 75 60 -7.1
YARALI KÖYÜ 70 293 211 201 -1.8
YASSIHÖYÜK KÖYÜ 94 398 396 321 -6.2
YENİCE KÖYÜ 76 265 228 223 -1.1
YENİDOĞAN KÖYÜ 41 189 156 119 -8.1
YENİKÖSELER KÖYÜ 135 697 734 777 -0.8
YENİMEHMETLİ KÖYÜ 66 519 246 254 1.8
YEŞİLÖZ KÖYÜ 90 179 383 326 -4.6
YILDIZLI KÖYÜ 38 196 170 132 -6.6
YÜZÜKBAŞI KÖYÜ 89 566 349 407 8.2
SİNCİK KÖYÜ 78  260 261 251 1.4 
MERKEZ : 24.387 60.158 71.818 79.992 4
TEMELLİ : 951 2.535 2.430 3.953 22
KÖYLER : 8.515 37.272 30.729 32.455 2.3
GENEL TOPLAM : 33.931 97.690 102.808 116.651 3.4
Polatlı Ekonomisi
    Polatlı ilçesinin ekonomisi tarih boyunca tarım ağırlıklı olagelmiştir.İlçe merkezinde kentsel ekonomik faaliyetlerin ve buna bağlı olarak sanayiinin ve hizmet sektörünün gelişimi Ankara-İstanbul demiryolunun 1892 yılında Polatlı’dan geçmesi ile başlamıştır.
Bugün Polatlı İlçesinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma, giderek gerileme eğilimi gösteren hayvancılığa, sanayi faaliyetlerine, ticarete, memurluk ve işçiliğe dayanmaktadır.İlçenin tarım durumu çizelge (5) de gösterilmiştir. İlçede (383.675) dekar sulu, (1.789.500) dekar susuz ve toplam ( 2.173.175) dekar tarım alanı bulunmaktadır. Yöre topraklarında en fazla üretilen ürünler buğday, arpa, şeker pancarı, kavun ve soğandır.
   Ülkemizin önemli tahıl ambarlarından birini oluşturan Polatlı aynı zamanda en aktif tahıl borsalarından birine de sahiptir. Bunun bir sonucu olarak Polatlı borsasında ilçede üretilen tahılın iki katı kadar bir tahıl alım satımı meydana gelmektedir. Polatlı borsası bir ihtisas borsası olarak sürekli gelişme göstermekte, yakın bir gelecekte kayıt üzerinden alım - satım yapmayı hedeflemektedir.Borsa tarafından bu çerçevede lisanslı depoculuk faaliyeti yapılması yönünde yatırım çalışması sürdürülmektedir.
İlçede bir gerileme içinde olan hayvancılığın durumu çizelge (6) ‘da gösterilmiştir. Çizelgede de görüldüğü gibi hayvancılık büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığına dayalıdır.
   Polatlı Vergi Dairesi kayıtlarına göre 3747 gerçek usulde, 1578 basit usulde, 875kurumlar vergisi ve 4957 diğer alanlarda olmak üzere ilçede toplam  11.157 vergi mükellefi bulunmaktadır. 2006 yılı ilk altı ayında ilçede tahakkuk eden vergi 74.733.944,33 YTL, tahsil edilen vergi ise 51.237.045,67 YTL. dir. Malmüdürlüğünce 2006 yılı ilk altı ayında yapılan harcamalar toplamı ise 20.727.583,80 YTL. dir.
İlçede Ticaret Odasına kayıtlı 613 limitet şirket, 56 anonim şirket, 7 kolektif şirket, 83 kooperatif,2 müessese ve 388 gerçek kişi olmak üzere toplam 1.149 üye bulunmaktadır.
İlçede toplam (8) banka şubesi mevcuttur.
    İlçede sanayi gün geçtikçe gelişmektedir. Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından olan Hema Dişli Fabrikası ile Ortadoğu Rulman Sanayi Fabrikası Polatlı’da bulunmaktadır. Bunların yanında ülke geneline galvanizli direk üreten Şa-Ra ile yurtiçi ve yurtdışına döşemelik kumaş üreten Polmen Dokuma Sanayi, 2 adet hazır beton fabrikası, 1 adet kağıt ve matbaa fabrikası, 1 adet hediyelik eşya fabrikası, 1 adet  çatı cephe sistemleri fabrikası, 1 adet Ambulans Donatım fabrikası, 1 adet Boru fabrikası, 1 adet tıbbı malzeme üretim fabrikası, 1 adetDoğalgaz Çevrim Santrali,9 adet un fabrikası, 3 adet yem fabrikası, 8 adet mermer işletme tesisi ile 1 adet tarım aletleri yapım fabrikası ilçede faaliyet göstermektedir. Bu alanda sürekli yeni girişimler ve gelişmeler olmaktadır.
   İlçede sanayinin gelişimine önemli katkılar yapacak olan Polatlı Organize Sanayi Bölgesi 2172 dekar alan üzerinde alt yapı çalışmaları ve fabrika kuruluş çalışmaları seviyesinde sağlıklı bir gelişme içindedir. Ayrıca Malıköy’de Ankaralı Sanayicilerin önderliğinde 5200 dekar alan üzerinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi adıyla ikinci bir OSB kurulmaktadır. Bunların dışında yine Malıköy bölgesinde 2. OSB'de ise alt yapı çalışmaları devam etmekte olup, yine bu bölgede Anadolu Organize Sanayi Bölgesi adı altında yeni bir OSB kurulması planmala aşamasındadır.
Temelli bölgesinde Ankara Serbest Bölge kurulması yönündeki çalışmalar yer temini aşamasında sürdürülmektedir.
İlçede mahalli yönetim birliği olarak biri Polatlı Hizmet Birliği, biri Yukarı Sakarya Sulama Birliği olmak üzere iki birlik faaliyet göstermektedir.
Fuar, sergi, panayır alanında münferit uygulamalar olmakla birlikte düzenli ve periyodik uygulamalar yapılmamaktadır. Haftada (2) gün pazar kurulmaktadır.
İlçenin turizmden sağladığı ekonomik girdi sahip olduğu potansiyele göre düşüktür. Yassıhöyük köyünde bulunan Gordion Antik Şehrini, buradaki Kral Midasın Mezarını ve müzeyi 2006 yılı ilk altı ayında (31.271) kişi ziyaret etmiştir.
Polatlı’da işsizliğe ilişkin elde kesin rakamlar bulunmamakla birlikte gizli ve açık işsizlik büyük boyuttadır. Amelelik ve gündelik işçilik yaygın,günlük ücret ise düşüktür.
POLATLI İLÇESİ TARIM DURUMU
EKİLİŞ CİNSİ EKİM ALANI ( DEKAR ) ALINAN ÜRÜN
SULU SUSUZ TOPLAM CİNSİ VERİM MİKTAR (TON )  
Buğday 220.000 1.130.000 1.350.000 Dane 349 471.000
        Saman 170 229.500
Arpa   450.000 450.000 Dane 330 148.500
Yulaf   43.500 43.500 Dane 200 8.700
Çavdar   13.500 13.500 Dane 275 3.713
Nohut   23.500 23.500 Dane 80 1.880
Mercimek   11.500 11.500 Dane 80 920
Soğan 60.000 - 60.000 Yumru 5.000 300.000
Kimyon - 42.000 42.000 Kimyon 60 2.700
Kavun 14.000 14.000 28.000 Kavun 1.648 44.500
Karpuz 10.000 12.000 22.000 Karpuz 2.500 52.500
Ayçiçeği(Yağlık) 10.000 37.000 47.300 Dane 12 5.400
Ayçiçeği(Çekirdek   12.500 12.500 Dane 120 1.440
Yonca 13.000 - 13.000 Yeşil ot - 950
        Kuru ot - 970
Şekerpancarı 50.000 - 50.000 Şekerpancarı 5.000 255.000
Hıyar 330 - 300 Hıyar 1.850 2.423
Kabak 340 - 340 Kabak 1.969 590
Ispanak 220 - 220 Ispanak 600 147
Lahana - - - Lahana 2.100 210
Marul 220 - 223 Marul 1.700 425
Patlıcan 290 - 290 Patlıcan 1.164 351
Pırasa - - - Pırasa 2.200 210
Sarımsak 10 - 10 Sarımsak 650 7,8
Turp - - - Turp 2.500 238
Armut 455 - 455 Armut 670 284
Elma 770 - 770 Elma 750 318
Erik 290 - 290 Erik 245 577
Kiraz 350 - 350 Kiraz 600 210
Vişne 460 - 460 Vişne 630 290
Kayısı 950 - 950 Kayısı 600 570
Ayva 300 - 300 Ayva 500 150
Ceviz 320 - 320 Ceviz 550 176
Üzüm 1.370 - 1.370 Üzum 850 1.164

POLATLI İLÇESİ HAYVANCILIK DURUMU
HAYVAN ALINAN ÜRÜN
CİNSİ SAYISI CİNSİ VERİMİ MİKTARI
SIĞIR Toplam 17.800 Süt 20 Lt/Yıl 8.424.000 lt.
Kültür Irkı 7.800 Peynir 6 Kg süt=1 Kg p. 3.100 lt.
Karışık Melez 6.000 Et 230 Kg/1 adet 720.000 kg
Yerli 4.000 Et 145 Kg/1 adet 350.000 kg
         
KOYUN yerli 113.000 Et 23 Kg/1 adet 1.05.000 kg
    Yapağı 1,5 Kg/1 adet 157.500 kg
    Deri 25 lt/yıl-1,5 kg 59.000 adet
KEÇİ Toplam 8.600      
Kıl Keçisi        
Tiftik Keçisi 8.600      
Tek Tırnaklı 485      
Kedi – Köpek 4.572      
Kanatlı 402.500 Köylerde eti ve yumurtası için besleniyor.
Kanatlı 1.200.000 Et 2Kg/5 Devre 9.600.000 kg
Arı 900 Fenni Bal 7Kg/Kovan 13.368 Kg/bal-yıl
Arı 150 İlkel Bal 5 Kg/Kovan 750 Kg/bal-yıl
Tavuk 18.000 Yumurta 120 adet/yıl 1.500.000 adet
Hindi 3.200 Et 6 Kg et/yıl 10.800 kg/yıl
Ördek 1.000      
Kaz 300      
Polatlı'dan Görünümler
Polatlı'dan Görüntüler Polatlı Polatlı
Cumhuriyet Meydanı Sakarya Şehitliği Devlet Hastanesi
Polatlı Polatlı Polatlı
Şehitlik Abidesi Polatlı'dan Görünüm Polatlı'dan Görünüm